Hopp til hovedinnhold

Varingskollen 2030

Fremtidens skianlegg

Endelig kan vi dele informasjon om planene vi har for utvikling av Varingskollen i årene som kommer. Nye heiser, utvikling av toppen og nye bakker er bare noe av det vi ønsker å få til.
I denne videoen deler Daglig leder Richard Palmgren og Styreleder Bjørn Erik sine ambisjoner om fremtidens Varingskollen. 

Vi utvikler Varingskollen for fremtiden!


Vi i Varingskollen har over lengre tid gått svangre med en visjon og et målbilde: Varingskollen 2030. Målet er en bærekraftig utvikling av senteret, som tar hensyn til miljø, sesonglengde og skisenterets økonomi. Vi må utvikle oss for å gå fremtiden i møte, og være en relevant destinasjon for alle besøkende. Det vi vet er at vi kan ikke lene oss tilbake på en stolt historie, uten å ta hensyn til hva gjester ønsker seg - i dag og i fremtiden.

 

Fremtidens Varingskollen vil bestå av nedre del som er tettere integrert med øvre del av anlegget, en oppgradert Ola og Kariløype. Mer trase gir mere snøflater til glede for både organisert aktivitet (idretten) og mer boltreplass for alle våre gjester.  

 

En ny trase fra toppen av Varingskollen - perfekt for familier!

En blå bakke på hele 2,3 km vil være et perfekt familieprodukt. En utvikling av toppområdet, som er indrefileten i Varingskollen, vil løfte Varingskollen til nye høyder. Varingskollen 2030 vil selvfølgelig også inneholde en ny heis.

Vi planlegger for en ny stolheis eller kombiheis fra Varingskollen togstasjon og opp til toppen av Varingskollen (545 moh). Dette skaper helt nye muligheter også for et sommerprodukt i Varingskollen. Opp på toppen og rett inn i Nordmarka - der mulighetene er uendelige! Dette vil være et stort tilskudd til Nittedal som en aktiv kommune.

 

Tog inn i bakken er unikt for skisentre. Varingskollen er posisjonert for en unik kombinasjon av grønn mobilitet kombinert med sommer- og vinteraktiviteter.  

 
Trinnvis utvikling 
Vi ønsker en trinnvis utvikling av Varingskollen. Vi har planlagt for og prosjekterer en trinnvis utvikling sammen med Norwegian Snow Consulting og Grindaker landskapsarkitekter.


Massefylling vil redusere behovet for snøproduksjon

I arbeidet med å ruste opp eksisterende traseer (Ola- og Kariløypa) på en bærekraftig måte er det avgjørende å gjennomføre masseinnfylling. Et best mulig underlag krever mindre snøproduksjon. Mindre snøproduksjon har mange fordeler. Redusert bruk av vann, redusert bruk av energi, og også mindre avrenning ved snøsmelting. Dette er miljø og økonomi, hånd i hånd, og er helt avgjørende for å lykkes. 

 

Fremdrift i prosjektet - vi kan ikke la treg saksbehandlingstid stanse utviklingen

Vår eneste bekymring nå er fremdrift i prosjektet. Fremdriften er avhengig av Nittedal Kommune sitt arbeide med områdeplanen for Varingskollen. Dette ble vedtatt av Kommunestyret i Nittedal i 2019. Det er først nå, i mars 2023, at arbeidet så vidt har startet. Vi er allerede 3 år på etterskudd og vi har dårlig tid. Sen behandlingstid er til hinder for oss og forsinker alle tiltak. 

Vi kommer til å fortelle om våre ambisjoner, Varingskollen 2030 og hvordan vi skal komme dit i flere artikler og innlegg i tiden fremover.